Круглий стіл «Шляхи удосконалення нормативного забезпечення відомчого нормопроектування та критеріїв оцінювання діяльності системи органів МВС України»

(Київ,ДНДІ МВС України, 30.04.2010)

На виконання розпорядження Міністра від 23.04.2010 № 291 «Про розроблення пропозицій щодо критеріїв оцінювання діяльності системи органів МВС України», а також з метою удосконалення діяльності органів внутрішніх справ в Державному науково – дослідному інституті МВС України (ДНДІ) 30.04.2010 року відбувся круглий стіл з питань вдосконалення нормативного забезпечення відомчого нормопроектування та розробки пропозицій щодо критеріїв оцінювання діяльності системи органів МВС України.

Організатор круглого столу - ДНДІ, а його учасниками виступили начальник ДНДІ генерал – майор міліції Проценко Т.О., начальник Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів Апарату РНБО України Ярмиш О.Н., Радник Міністра Вербенський М.Г., представники ГШ (Рябий С.М., Булчев А.О.), УЮЗ (Ковалевська І.В., Пірожок А.Б.), ДДСБЕЗ (Гарлицький В.С.), ДФЕБ (Шамрай .В.), ДКР (Голобін М.М.), ДБНОН (Котов Г.Д.), ДГБ (Токаренко В.Г.), ДДАІ (Брянцев В.В.), ГСУ (Крюков О.О.), УД (Тимошенко О.О.), ДІТ (Кожедуб О.В., Фурманюк Н.Г.), а також фахівці ДНДІ (Білоус В.Т., Близнюк І.Л., Бойко І.В., С.Г., Кулик О.Г., Невзоров І.Л., Опришко І.В., Поволоцька, Свірін М.О., Семенюк В.А., Федоров К.Л., Циганов О.Г.).

До порядку денного круглого столу включено два питання:

  1. Проблеми вдосконалення нормативного забезпечення відомчого нормопроектування у МВС України;
  2. Розробка пропозицій щодо критеріїв оцінювання діяльності системи органів МВС України.

У ході обговорення першого питання розглянуті критерії, шляхи та перспективи упорядкування і систематизації відомчої нормативно-правових актів МВС України, необхідність створення їх єдиного реєстру, а також нормативного закріплення прийомів та правил їх інтерпретації у відомчому законодавстві МВС України про нормопроектування. Крім того, звернуто увагу на доцільність удосконалення Інструкції з організації нормотворчої діяльності в МВС України, затвердженої наказом МВС України № 485 від 18.12.2007 (наприклад, щодо розширення переліку термінів нормопроектування, доповнення пунктами стосовно принципів нормотворчої діяльності та проведення антикорупційних експертиз відповідних відомчих нормативно-правових актів тощо).

При розгляді питання щодо розробки пропозицій стосовно критеріїв оцінювання діяльності системи органів МВС України відбувся обмін думками між членами робочої групи із зазначеної проблеми та відповідними пропозиціями з реалізації завдання керівництва міністерства. На сьогоднішній день ДНДІ отримано пропозиції з цього питання від ДДСБЕЗ, ДКР, ДБНОН, ДГБ, ДДАІ, ГСУ та УД, які передані для опрацювання та узагальнення фахівцям Інституту, а також вивчається відповідний вітчизняний та зарубіжний досвід.