У рамках проведення програми Твіннінг для МВС України „Упровадження та розвиток системи управління якістю міліції України” відвідала Францію

Делегація МВС України у складі: начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС України генерал-майора міліції Криволапчука В.О., начальника Державного науково-дослідного інституту МВС України генерал-майора міліції Проценка Т.О., начальника спортивного комітету внутрішніх військ МВС України полковника Грищенка Д.С., командира військової частини 3007 (начальника навчального центру внутрішніх військ МВС України) полковника Рачка О.С., у рамках проведення програми Твіннінг для МВС України „Упровадження та розвиток системи управління якістю міліції України” у період з 10 по 16 січня 2010 року відвідала Францію з метою ознайомлення зі структурою, завданнями правоохоронних відомств, а також провідних установ, що вивчають проблеми безпеки, боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку й подальшого зміцнення правового і технічного співробітництва.

Так, був вивчений й узагальнений досвід Франції у правовому й технічному забезпеченні внутрішньої, санітарної, екологічної й економічної безпеки. Зокрема, у ході зустрічей, організованих Службою міжнародного технічного співробітництва поліції, було встановлено тісні зв’язки й досягнуто домовленості про співпрацю з Національним інститутом перспективних досліджень безпеки та правосуддя Франції.

Представники МВС України також вивчали досвід роботи Національної поліції Франції (Police Nationale) і жандармерії (Gendarmerie Nationale) – двох централізованих інститутів, які складають французьку поліцію, мають однакові повноваження, однак перебувають під різною юрисдикцією.

На Національну поліцію Франції покладено розкриття понад 70 % злочинів цієї країни. Вона має 5 основних сфер діяльності, серед яких:

 • захист людей та їхнього майна, а також державних установ;
 • контроль за міграційними процесами і боротьба з нелегальною працею;
 • боротьба із серйозними та організованими злочинами й поширенням наркотиків;
 • захист країни від будь-якої зовнішньої загрози й тероризму;
 • захист і зміцнення правопорядку.

Очолює Національну поліцію Генеральний директорат, якому підпорядковуються такі підрозділи:

 • Генеральна інспекція Національної поліції;
 • Генеральний директорат судової поліції;
 • Директорат нагляду за територіями;
 • Центральний директорат суспільної безпеки;
 • Центральний директорат інформації;
 • Центральний директорат прикордонної поліції;
 • Центральна служба республіканських сил безпеки;
 • Технічна служба міжнародного співробітництва поліції;
 • Департамент охорони високопосадовців.

Національна поліція Франції працює в європейському й світовому контексті, зокрема, в таких організаціях як Інтерпол, Європол тощо, активно обмінюється досвідом з поліціями інших країн.

Французька жандармерія – це воєнізований орган, створений для підтримки суспільної безпеки й покликаний гарантувати захист населення і його власності. Крім виконання завдань із забезпечення закону й порядку, жандармерія може виконувати додаткові обов’язки, пов’язані з озброєним захистом населення. Жандармерія виконує функції поліції в сільській місцевості й невеликих містах із населенням не більше 20 тис. чол. Структури територіальної жандармерії виконують такі самі функції з розслідування злочинів, що й сили директоратів Національної поліції.

У структурі жандармерії Франції існують два підрозділи. Відомча жандармерія організовує виконання слідчих та інших поліцейських заходів, розділена на 3600 дільниць для вирішення певних завдань (контроль дорожнього руху, гірської місцевості тощо). Мобільна жандармерія не здійснює слідчої роботи, основне її завдання – підтримання громадського порядку. Також може виступати допоміжною одиницею для інших сил поліції й виконувати спеціальні обов’язки.

15 січня 2010 року відбулася зустріч української делегації з керівництвом Національного інституту перспективних досліджень безпеки та правосуддя. Директор цього інституту Андре-Мішель Вантр ознайомив представників МВС України з основними напрямами діяльності очолюваної ним установи.

Створений у 2009 році в Парижі Національний інститут перспективних досліджень безпеки та правосуддя займається проблемами пошуку шляхів забезпечення й стратегічного аналізу внутрішньої, санітарної, екологічної й економічної безпеки, а також юридичними питаннями.

Завдання Національного інституту перспективних досліджень безпеки та правосуддя:

 • об’єднання відповідальних керівників державного апарату та інших національних сфер діяльності, а також країн-членів Європейського Союзу та інших держав з метою спільного вирішення проблем безпеки;
 • поширення знань про внутрішню, санітарну, екологічну й економічну безпеку й правопорядок. У зв’язку з цим, інститут співпрацює з іншими організаціями, що мають подібні завдання. Завдяки його співпраці з Міністерством освіти навчальні предмети, що стосуються безпеки, викладають в університетах.

У рамках своєї компетенції Національний інститут перспективних досліджень безпеки та правосуддя спільно з іншими французькими та зарубіжними організаціями проводить наукові дослідження й заняття. У структурі інституту створена Національна обсерваторія проблем злочинності, яка вивчає кримінальну статистику, різні факти, що стосуються кримінальної ситуації в країні тощо.

Щороку інститут організовує кілька загальних або тематичних національних семінарів, а також міжнародних та європейських, присвячених обговоренню проблемних питань з безпеки та правопорядку.

У порядку обміну інформацією українська делегація отримала для використання відповідні інформаційно-аналітичні матеріали із зазначеної проблематики (в т.ч. в електронному вигляді).

У цілому цей візит сприяв розвитку дружніх контактів, відносин і взаємодії між Україною та Францією, керівниками підрозділів внутрішніх справ обох країн з проблем упровадження та розвитку системи управління якістю у МВС України, координації спільних зусиль по їх розв’язанню.