Нормативні та розпорядчі документи ДНДІ з питань запобігання корупції


НАКАЗ від 23.04.2020 №66 "Про затвердження Порядку органiзацii роботи в Державному науково -дослiдному iнститутi МВС Украiни з повiдомленнями про корупцiю, внесеними викривачами"

ПОРЯДОК організації роботи в Державному науково – дослідному інституті МВС України з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Додаток 1 до Порядку організації роботи в Державному науково – дослідному інституті МВС України з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами "ЕЛЕКТРОННА ФОРМА повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», яке надходить на веб-сайт Державного науково–дослідного інституту МВС України"

Додаток 2 до Порядку організації роботи в Державному науково – дослідному інституті МВС України з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами "Форма повідомлення про корупцію, що надійшло до Державного науково – дослідного інституту МВС України"

ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 2019 рік

ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 9 місяців 2019 року

ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 1 півріччя 2019 року

НАКАЗ про внесення змін до Складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік.

ДОДАТОК 2 до Звіту за результатами оцінки

ДОДАТОК 2 до Антикорупційної програми ДНДІ МВС України (заходи)

ДОДАТОК 1 до Звіту за результатами оцінки

ДОДАТОК 1 до Антикорупційної програми ДНДІ (Звіт за результатами корупційних ризиків)

ПОРЯДОК ведення Реєстру працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України, притягнутих до відповідальності за порушення вимог антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

ПОРЯДОК ведення в Державному науково-дослідному інституті МВС України Реєстру проведених згідно з антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них

ПОРЯДОК ведення в Державному науково-дослідному інституті МВС України Реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

ПОРЯДОК проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного науково–дослідного інституту МВС України

СКЛАД КОМІСІЇ з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік.

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з оцінки корупційних ризиків Державного науково–дослідного інституту МВС України

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 37 від 07.03.2019 “Про затвердження Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік”

ДОДАТОК 3 Звіт про виконання Антикорупційної програми МВС за 2018 рік

ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 9 місяців 2018 року

ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 1 півріччя 2018 року

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 46 від 27.03.2018 “Про затвердження антикорупційної програми ДНДІ МВС України на 2018 рік”

ПЛАН антикорупційних заходів Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік (відповідно до наказу МВС України від 28.02.2018 № 156)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік

ДОДАТОК 2 до Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиківу діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України

ДОДАТОК 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України,чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

ДОДАТОК 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

СКЛАД КОМІСІЇ з оцінки корупційних ризиків виконання Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 52 від 31.03.2017 “Про затвердження антикорупційної програми ДНДІ МВС України на 2017 рік”

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2017 рік (відповідно до наказів МВС України від 04.01.2017 №1 та від 28.02.2017 № 169)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2017 рік

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2016 рік (відповідно до наказу МВС України від 29.02.2016 № 142)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2016 рік

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 55 від 25.03.2016 “Про затвердження антикорупційної програми ДНДІ МВС України”