Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

Виявлення та локалізація пристроїв витоку інформації : посібник / К.В. Заїчко, І.М. Коротєєв ; за заг. ред. к.т.н., старшого наукового співробітника О.В. Яковенка. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 186 с.

Ефективний пошук каналів витоку інформації передбачає постійний розвиток як приладів їх виявлення, так і вдосконалення методів використання. Останні дослідження в галузі технічного захисту інформації створили передумови для оновлення існуючих методик пошуку пристроїв несанкціонованого витоку інформації, а використання новітніх технологій у побудові приладів для виявлення електронних закладних пристроїв сприяють створенню дієвих засобів.

У першій частині посібника розглянуто принципи побудови пристроїв нелінійної локації з метою кращого використання їх функцій та вдалого застосування характеристик за різних умов пошуку. Крім рекомендацій, звернено увагу на можливі пропуски сигналів при використанні приладів у різних режимах роботи. Також приділено увагу медичним аспектам використання зазначених пристроїв.

У другій частині посібника запропоновано методологію пошуку засобів негласного витоку інформації та систематизовано основні практичні принципи виконання пошукових заходів при проведенні спеціальних перевірок приміщень.

Поєднання методик пошуку та обізнаність у принципах роботи приладів є передумовою отримання позитивних результатів під час виконання завдань ТЗІ. Посібник розрахований на фахівців у галузі технічного захисту інформації, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, державних службовців, які цікавляться проблемою проведення спеціальних перевірок приміщень.

Криміналістичні реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії (1889-1917 рр.)

Криміналістичні реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії (1889-1917 рр.). У 2-х книгах. Кн. 1 / авт. кол. М.Г. Вербенський, С.І. Гирько, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар, І.Е. Нікітіна, С.Г. Лаптєв. – К.-Х. : ДНДІ МВС України, 2013. – 637 с. Бібліогр., іл.

ISBN 978-966-8768-56-9

ISBN 978-966-8768-55-2

У першій книзі наукового збірника вперше в історико-правовій і криміналістичній літературі висвітлюються основні етапи становлення та розвитку криміналістичних реєстраційно-довідкових установ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Переважна кількість документів не публікувалася понад століття, деякі з них уводяться до наукового обігу вперше. У виданні розміщенні біографічні нариси про видатних вітчизняних і зарубіжних вчених, а також криміналістів-практиків, які зробили значний внесок у криміналістично-реєстраційну діяльність.

У другій книзі висвітлюються основні етапи становлення та розвитку судово-експертних установ Міністерства юстиції Російської імперії в кінці ХІХ – початок ХХ ст. Переважна кількість документів не публікувалася понад століття, деякі з них уводяться до наукового обігу вперше. У виданні розміщенні біографічні нариси про видатних вітчизняних і зарубіжних вчених, а також криміналістів-практиків, які зробили значний внесок у криміналістично- реєстраційну діяльність.

Книга рекомендована викладачам, ад’юнктам, слухачам, курсантам і студентам вищих навчальних закладів, співробітникам експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ і Міністерства юстиції, а також широкому колу читачів, які цікавляться історією криміналістики.