Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

Чисніков В.М.

Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історико-правове дослідження : у 2-х кн.

Кн. 1. Документи і матеріали : навч. посіб. / В.М. Чисніков. – К. : НікаНова, 2011. – 939 с. Бібліогр., іл.

ISBN 978-966-2526-34-9

У навчальному посібнику вперше в історико- правовій літературі наведене широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи організації та діяльності сискної поліції в Україні (1880-1917 рр.). Висвітлюються оперативно-розшукові, криміналістичні та кримінально-процесуальні аспекти діяльності сискної поліції в боротьбі з професійною злочинністю. Більшість архівних документів вводяться до наукового обігу вперше.

Рекомендовано викладачам, слухачам, курсантам і студентам вищих навчальних закладів України при вивченні окремих тем зі спецкурсів історії органів внутрішніх справ, історії держави і права України, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Книга також розрахована на працівників органів внутрішніх справ і читачів, які цікавляться історією України, діяльністю правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Філерська служба в Російській імперії: Документи та матеріали (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.) : / відп. ред. О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; авт.-упоряд. В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв. – К. : «МП Леся», 2010. – 656 с. Бібліогр. с. 638–644, іл.

ISBN 966-8126-61-3

У збірнику вперше в історико-правовій літературі наведено широкий комплекс різноманітних документів та матеріалів, що розкривають діяльність служби зовнішнього спостереження оперативно-розшукових та охоронних структур Російської імперії.

Для курсантів, слухачів, ад’юнктів та викладачів юридичних факультетів ВНЗ України, на яких вивчають історію органів внутрішніх справ та спецслужб, теорію і практику ОРД, а також для працівників правоохоронних органів, що займаються оперативно- розшуковою й охоронною діяльністю.

Видання буде цікавим і для широкого кола читачів, які мають можливість ознайомитися з матеріалами таємного спостереження царської «охоронки» за відомими особами: Л.М. Толстим, В.Г. Короленком, В.В. Маяковським, С.О. Єсеніним, С.Ю. Вітте, Григорієм Распутіним та ін.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки / ДНДІ МВС України; відпов. ред.: М.Г. Вербенський, В.М. Чисніков. – К. : НікаНова, 2012.

Т. 1. Кримінальний сиск: документи і матеріали (ХІ- поч. ХХ ст.). – 2-е вид., виправл. і доповн. / упорядн. Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар (передм В.М. Чиснікова). – 2012. – 626 с. Бібліогр.: С. 602–615, іл.

ISBN 978-966-2526-67-7

Перший том антології являє собою збірник документів і матеріалів, у якому розкриваються основні етапи становлення та розвитку розшукової служби дореволюційної Росії.

Основу збірки складають нормативно-правові акти, що регламентують боротьбу сискної поліції з професійною злочинністю.

Видання адресоване науковцям, викладачам, ад'юнктам (аспірантам), слухачам (студентам) і курсантам юридичних вузів і факультетів, співробітникам правоохоронних органів, а також читачам, які цікавляться історією професійного карного розшуку.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки [В 14 т.]/ відпов. ред.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, В.І. Кушерець. – К. : Знання України, 2006.

Т.2: Сиск, сищики і злочинний світ / Упорядн. Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.М. Чисніков. (Передм. В.М. Чиснікова). – 504 с.

ISBN 966-316-156-6.

Другий том антології сиску присвячений кримінальному сиску і злочинному світу Російської імперії. До збірки увійшли маловідомі роботи дореволюційних письменників і представників правоохоронних органів.

Читач дізнається про романтичну і небезпечну професію сищика, організації та методи «роботи» професійних злочинців і їх звичаї.

Видання розраховано як на спеціалістів, так і на широке коло читачів.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / Держ. НДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : В.М. Чисніков [та ін.]. – К. : Знання України, 2006.

Т.3 : Сищики про сиск: кримінальні історії/ упоряд. : В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв. – 2009. – 755 с. – ISBN 978-966-316-249-2.

Третій том антології містить спогади майстрів розшуку І.Д. Путиліна, В.В. фон Ланге, А.Ф. Кошко, а також твір літератора М. Максимова «Записки сищика», присвячені кримінальному сиску царської Росії. Автори в жвавій і захоплюючій формі розказують про епізоди з кримінальної хроніки Санкт-Петербурга, Москви, Харкова, Одеси другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Видання розраховано як на спеціалістів, так і широке коло читачів.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К. : «МП Леся», 2009.

Т.4.: Кримінальний сиск в Західній Європі (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Упоряд. : В.М. Чисніков, Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв (передм. В.М. Чиснікова). – 2009. – 812 с. – Бібліогр.: С. 801–808. ISBN 966-8126-24-6

Четвертий том антології присвячений організації та діяльності кримінальної поліції в країнах Західної Європи ХІХ – початку ХХ ст. Читач ознайомиться з роботою вченого-поліцеїста Р. Фосдіка, а також із працями вчених і криміналістів-практиків Німеччини та Австро-Угорщини (Г. Гросса, А. Вейнгарта, Р. Гейндля, В. Штібера і Г. Шнейкерта), які давно стали бібліографічною рідкістю.

Видання призначене для викладачів, слухачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів, у яких вивчаються дисципліни: криміналістика, кримінологія та ОРД, а також для працівників слідчих, оперативних і криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ. Збірник буде цікавий широкому колу читачів, які цікавляться історією професіонального кримінального сиску.