Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СУЧАСНИЙ ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІОГРАМ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Збірник тез Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 26 вересня 2019 року). Київ: ДНДІ МВС України, 2019. 178 с.

ISBN 978-617-7523-52-8

Збірник тез публікується за матеріалами Міжнародного науково-практичного круглого столу «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України», що відбувся в Державному науково-дослідному інституті МВС України 26 вересня 2019 року (м. Київ).

У збірнику представлено наукові доповіді, що висвітлюють актуальні теоретико-прикладні питання з професіографічної проблематики. Наведено результати наукових досліджень і практичних упроваджень, можливі шляхи вдосконалення означеного напряму з метою узгодження взаємодії між науковими та практичними установами щодо проведення відповідної роботи, підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи.

Матеріали круглого столу містять рекомендації, які будуть корисними науковцям та практикам, викладачам закладів вищої освіти, психологам, працівникам кадрових служб і керівникам структурних підрозділів системи органів МВС України.

Смерницький Д.В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України : монографія / Д.В. Смерницький ; за заг. ред. д.ю.н., проф. К.І. Бєлякова. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. –252 с.

Монографія є науковим дослідженням проблем правового забезпечення інтелектуальної власності в органах та підрозділах внутрішніх справ України. Автором проаналізовано теоретико-методологічні засади прав інтелектуальної власності, запропоновано концептуальні основи та науково-обґрунтовані, практичні шляхи вдосконалення механізму їх адміністративно-правового забезпечення в системі МВС України.

Розраховано на фахівців у галузі права, соціального управління, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів освіти юридичного профілю, працівників правоохоронних органів, державних службовців, які цікавляться проблемою забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також монографія може мати практичний інтерес для фахівців центральних органів виконавчої влади при побудові в органах, на підприємствах, в установах організаційної системи по забезпеченню права на створені об’єкти інтелектуальної власності.

Наукова і науково-технічна діяльність: правове забезпечення в Україні : навч.-довідков посіб. / упоряд. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.І. Логвиненко та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 748 с.

ISBN 978-966-8768-60-6

У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні нормативні документи, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти стосовно правового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.

Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС.

Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні / упор. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, І.П. Катеринчук та ін. – К. :ДНДІ МВС України, 2014. – 468 с.

У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні стандарти, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти щодо забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні.

Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних служб, науковців, викладачів, курсантів і слухачів відомчих закладів освіти системи МВС.