Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Монографія

УДК 342.95:351.74(477)
A 72
ISBN 978-617-552-327-8

М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха та ін.

Антикорупційні заборони та обмеження в діяльності Національної поліції України: монографія / М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха та ін. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2022. 444 с.

У монографії проаналізовано загальнотеоретичні засади застосування заборон і обмежень для запобігання корупції, визначено особливості правового статусу працівників Національної поліції України, на яких розповсюджуються антикорупційні заборони та обмеження. Досліджено антикорупційні заборони та обмеження в їх діяльності. Отримані висновки дозволяють не лише засвідчити окремі недоліки в правовому регулюванні антикорупційних заборон та обмежень в діяльності працівників Національної поліції України на сучасному етапі, але й виявити причини їх виникнення й визначити напрями вдосконалення такого регулювання. Монографія може бути корисною для працівників поліції, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів, курсантів та студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться та небайдужий до проблем правового регулювання антикорупційних заборон та обмежень в Україні.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОБМЕЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

(для поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України) / За ред. М. Г. Вербенського. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 302 с.

ISВN 978-966-992-121-5

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного законодавства України щодо обмеження одержання подарунків спеціальними суб’єктами. Визначено генезис поняття «подарунок» та його співвідношення з поняттям «дарунок», «пожертва», «неправомірна вигода» тощо. Досліджено різновиди подарунків, їх предмети, існуючі заборони та обмеження для їх одержання. Вказано на особливості декларування подарунків та їх оподаткування. Визначено загальні підстави притягнення спеціальних суб’єктів за порушення обмежень антикорупційного законодавства щодо одержання подарунків

Досліджено міжнародний досвід обмеження отримання подарунків спеціальними суб’єктами. Узагальнено судову практику у справах про притягнення таких суб’єктів до адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства України в частині одержання подарунків. Розроблено типовий алгоритм дій та зразки документів реагування у разі виявлення чи отримання спеціальним суб’єктам матеріальних чи нематеріальних активів, які можуть бути кваліфіковані як порушення антикорупційного законодавства.

Науково-методичні рекомендації розраховані для використання у практичній діяльності поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наукових та науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, які цікавляться питаннями запобігання та протидії корупції в Україні.