ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2015 рік

Протягом 2015 року захищено 24 дисертації:

4 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (усі за спеціальністю 12.00.07);

20 – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (з них 17 – за спеціальністю 12.00.07 та 3 – за спеціальністю 12.00.08).

ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2016 рік

Протягом 2016 року захищено 24 дисертації:

2 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (усі за спеціальністю 12.00.07);

22 – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (з них 20 – за спеціальністю 12.00.07 та 2 – за спеціальністю 12.00.08).

ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2019 рік

Упродовж 2019 року захищено 15 дисертацій:

1 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07;

14 – на здобуття кандидата юридичних наук (з них 12 – за спеціальністю 12.00.07 та 2 – за спеціальністю 12.00.08).

Спеціалізована вчена рада Інституту

11 липня 2017 року у Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України було утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2019 року.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ

м. Київ

11.07.2017№ 996

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих
вчених рад від 26 червня 2017 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26 червня 2017 року

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити:
    спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1.
  2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2.

Міністр Л. М. Гріневич


Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
11.07.2017 № 996

Перелік
спеціалізованих вчених рад

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Державному науково-дослідному інституті МВС України спеціалізована вчена рада Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2019 року.


Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
11.07.2017 № 996

Склад
спеціалізованих вчених рад

Державний_науково-дослідний_інститут_МВС_України_Д_26.732.01.

Голова ради:

Проценко Тарас Олександрович, д.ю.н., професор, перший заступник директора, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

Кулик Олександр Георгійович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

Плугатар Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату вченої ради, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

Берлач Наталія Анатоліївна, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

Вербенський Михайло Георгійович, д.ю.н., професор, директор департаменту, Міністерство внутрішніх справ України, спеціальність 12.00.08;

Заросило Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.07;

Користін Олександр Євгенійович, д.ю.н., професор, заступник директора, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08;

Криволапчук Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, директор, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

Мартиненко Олег Анатолійович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08;

Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;

Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут кримінально-виконавчої служби, спеціальність 12.00.08;

Попович Володимир Михайлович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08;

Рядінська Валерія Олександрівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

Свиридюк Наталія Петрівна, д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

Федотова Ганна Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

А. Г. Шевцов