Науково-дослідна лабораторія криміналістичної та спеціальної техніки

Основні напрями діяльності

Пріоритетними напрямами діяльності лабораторії є розробка:
 • експрес-тестів ідентифікації хімічних речовин (наркотичних, психотропних, вибухових тощо, а такожалкоголю);
 • обладнання та запахових імітаторів наркотичних, психотропних і вибухових речовин;
 • латентних маркувальних речовин (люмінофори, спецмаркери тощо);
 • матеріалів, речовин та обладнання виявлення відбитків пальців, їх дактилоскопування і дослідження у лабораторних умовах;
 • приладів і обладнання огляду місця події;
 • програмно-апаратних комплексів для виконання криміналістичних експертиз (балістичної, фоноскопічної, автотехнічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо);
 • оглядових приладів та обладнання контролю важкодоступних місць;
 • малогабаритних оптичних систем;
 • кайданків та інших засобів обмеження рухомості затриманих;
 • технічних засобів та спеціального обладнання для локалізації, транспортування й знешкодження вибухонебезпечних предметів та пристроїв;
 • наборів інструментів та обладнання для проведення вибухових робіт;
 • інструментів примусового відчинення приміщень та малогабаритних підривних пристроїв руйнування перешкод;
 • спорядження для подолання фортифікаційних перешкод (рівчаків, ескарпів, контрескарпів тощо).

Основними завданнями лабораторії є:

 • проведення пошукових, прикладних науково-досліднихта дослідно-конструкторських робітв інтересах МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ) з метою розроблення зразків технічних засобів, науково-методичного забезпечення їх впровадження та використання;
 • здійснення авторського супроводження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також визначення ефективності впровадження їх результатів у практичну діяльність МВС та ЦОВВ;
 • моніторинг сучасних наукових досягнень та інноваційних продуктів в галузі розроблення та застосування спеціальної техніки, а такожпідготовка пропозицій щодо їх практичного використання в діяльності МВС та ЦОВВ;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, семінарів, нарад, виставок за напрямами діяльності.
Для реалізації усіх зазначених вищезавдань лабораторія оснащена сучасними повіреними засобами вимірювальної техніки й каліброваним обладнанням.