Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки / ДНДІ МВС України; відпов. ред.: М.Г. Вербенський, В.М. Чисніков. – К. : НікаНова, 2012.

Т. 1. Кримінальний сиск: документи і матеріали (ХІ- поч. ХХ ст.). – 2-е вид., виправл. і доповн. / упорядн. Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар (передм В.М. Чиснікова). – 2012. – 626 с. Бібліогр.: С. 602–615, іл.

ISBN 978-966-2526-67-7

Перший том антології являє собою збірник документів і матеріалів, у якому розкриваються основні етапи становлення та розвитку розшукової служби дореволюційної Росії.

Основу збірки складають нормативно-правові акти, що регламентують боротьбу сискної поліції з професійною злочинністю.

Видання адресоване науковцям, викладачам, ад'юнктам (аспірантам), слухачам (студентам) і курсантам юридичних вузів і факультетів, співробітникам правоохоронних органів, а також читачам, які цікавляться історією професійного карного розшуку.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки [В 14 т.]/ відпов. ред.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, В.І. Кушерець. – К. : Знання України, 2006.

Т.2: Сиск, сищики і злочинний світ / Упорядн. Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.М. Чисніков. (Передм. В.М. Чиснікова). – 504 с.

ISBN 966-316-156-6.

Другий том антології сиску присвячений кримінальному сиску і злочинному світу Російської імперії. До збірки увійшли маловідомі роботи дореволюційних письменників і представників правоохоронних органів.

Читач дізнається про романтичну і небезпечну професію сищика, організації та методи «роботи» професійних злочинців і їх звичаї.

Видання розраховано як на спеціалістів, так і на широке коло читачів.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / Держ. НДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : В.М. Чисніков [та ін.]. – К. : Знання України, 2006.

Т.3 : Сищики про сиск: кримінальні історії/ упоряд. : В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв. – 2009. – 755 с. – ISBN 978-966-316-249-2.

Третій том антології містить спогади майстрів розшуку І.Д. Путиліна, В.В. фон Ланге, А.Ф. Кошко, а також твір літератора М. Максимова «Записки сищика», присвячені кримінальному сиску царської Росії. Автори в жвавій і захоплюючій формі розказують про епізоди з кримінальної хроніки Санкт-Петербурга, Москви, Харкова, Одеси другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Видання розраховано як на спеціалістів, так і широке коло читачів.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К. : «МП Леся», 2009.

Т.4.: Кримінальний сиск в Західній Європі (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Упоряд. : В.М. Чисніков, Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв (передм. В.М. Чиснікова). – 2009. – 812 с. – Бібліогр.: С. 801–808. ISBN 966-8126-24-6

Четвертий том антології присвячений організації та діяльності кримінальної поліції в країнах Західної Європи ХІХ – початку ХХ ст. Читач ознайомиться з роботою вченого-поліцеїста Р. Фосдіка, а також із працями вчених і криміналістів-практиків Німеччини та Австро-Угорщини (Г. Гросса, А. Вейнгарта, Р. Гейндля, В. Штібера і Г. Шнейкерта), які давно стали бібліографічною рідкістю.

Видання призначене для викладачів, слухачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів, у яких вивчаються дисципліни: криміналістика, кримінологія та ОРД, а також для працівників слідчих, оперативних і криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ. Збірник буде цікавий широкому колу читачів, які цікавляться історією професіонального кримінального сиску.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К., 2010.

Т. 5: Злочинний світ Парижа: записки сищиків (ХІХ – початку ХХ ст.) / [відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв; передм. В.М. Чиснікова]; ДНДІ МВС України. – К. : «ТИТУЛ», 2010. – 870 с. – Бібліогр. : с. 863–866. ISBN 978-960-610-150-5

П’ятий том антології присвячений організації та діяльності кримінальної поліції Франції у ХІХ – початку ХХ ст. Читач ознайомиться із захоплюючими спогадами (в 3-х томах) колишнього каторжника Ежена-Франсуа Відока, який згодом став першим начальником Паризької таємної поліції, а також записками (фрагментом) Марі-Франсуа Горона – колишнього начальника Паризької кримінальної поліції кінця ХІХ ст.

Видання призначене для викладачів, слухачів, курсантів і студентів вищих навчальних юридичних закладів, працівників органів внутрішніх справ, а також для всіх, хто цікавиться історією професійного карного розшуку.

Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К., 2011.

Т. 6: Пригоди знаменитих літературних сищиків: детективні історії (ХІХ – початок ХХ ст.) / [відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв; передм. В.М. Чиснікова]; ДНДІ МВС України. – К. : «ТИТУЛ», 2011. – 927 с. ISBN 978-966-2526-48-6

Шостий том антології містить оповідання зарубіжних і російських авторів детективного жанру про пригоди всесвітньовідомих сищиків Шерлока Холмса, Ната Пінкертона і Ніка Картера. Читач також ознайомиться з маловідомими творами, героями яких є американський сищик Фріц Стагарт і король російських сищиків Карл Фрейберг.

Видання призначене для всіх, хто цікавиться історією професіонального карного сиску.

Попередня123456Наступна Документи Міністерства внутрішніх справ