Засідання Вченої ради Державного науково-дослідного інституту МВС України

30 серпня 2017 року відбулось засідання Вченої ради ДНДІ МВС України, на якому заслухалитри наукові доповіді, обговорили питання про хід підготовки до щорічного конкурсу на краще наукове,навчальне та періодичне видання в системі МВС України, обговорили та рекомендували до друку низкувидань, підготовлених працівниками Інституту, зокрема: 1 монографії, 1 науково-інформаційного видання,2 науково-довідкових видань, а також питання про затвердження теми дисертації на здобуття науковогоступеня доктора юридичних наук.