Новини Інституту

Службове відрядження до Федеративної Республіки Німеччина

Участь у науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ»

Інформація щодо участі у ХХІ Міжнародній виставці індустрії безпеки «БЕЗПЕКА – 2016»

Інформація про участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри»
Інформація про участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри»

Про сучасні електронні системи фіксації даних під час огляду місця події

Перше робоче засідання новоствореної Ради молодих вчених
Перше робоче засідання новоствореної Ради молодих вчених

Інформація щодо засідання Науково-технічної ради ДНДІ МВС України

Інформація про випробування бронеавтомобілів
Інформація про випробування бронеавтомобілів
Інформація про участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Інформація про участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Інформація щодо участі у роботі конференції «40 років діяльності УкрНДІЦЗ»
Інформація щодо участі у роботі конференції «40 років діяльності УкрНДІЦЗ»

Участь у круглому столі «Перспективи застосування правосуддя перехідного періоду в Україні»

Інформація про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи».
Інформація про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи».

Демонстрація стенду для навчання стрільбі з автомобіля, що рухається

Інформація про відвідання Публічного акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів»

Про участь у заході «Тиждень психології», присвяченому 70-річчю створення Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Про участь у Національному круглому столі з питань поінформованості громадськості стосовно ядерної та радіаційної безпеки в Україні

Участь у семінарі «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

Участь у Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції»
Участь у Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції»

Участь у круглому столі «Внутрішньо переміщені особи – права громадян та обов’язки держави»

Участь у щорічній науково-практичній конференції «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»