Новини Інституту

Засідання технічного комітету стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення»
Засідання технічного комітету стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення»

Участь у семінарі «Проблематика захисту свідків: європейський досвід»

Участь у круглому столі «Удосконалення нормативно-правової бази України з питань охорони інтелектуальної власності шляхом її адаптації до нормативно-правової бази країн-членів НАТО при військово-технічному співробітництві»

Участь у науково-практичній конференції «Актуальні аспекти безпеки дорожнього руху в Україні. Стратегія та план дій. Безпека транспортних засобів та їх експлуатації»

Участьу тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства, а також протидія їх вчиненню»

Засідання Наукової ради ДНДІ МВС України

Засідання Науково-технічної ради ДНДІ МВС України

Участь у міжвузівській науково-практичній конференції «Кримінологічна теорі і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»

Випробування протикумулятивних решіток

Конференція на тему «Удосконалення законодавчої бази щодо виборчих злочинів та невідворотності покарання»

Участь у міжнародному навчальному семінарі «Фінансове розслідування як ключовий етап успішної протидії економічним злочинам»
Участь у міжнародному навчальному семінарі «Фінансове розслідування як ключовий етап успішної протидії економічним злочинам»

Про участь у семінарі з питань формування переліків національних стандартів

Окремі аспекти встановлення стану сп’яніння поліцейськими в Україні

Розроблення методичних рекомендацій «Психологічні аспекти протидії маніпулятивній та агресивній поведінці громадян» із серії «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності»

Cучасні тенденції засудження та покарання осіб, що вчинили злочини

Нагородження учасників Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року»
Нагородження учасників Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року»

Службове відрядження до Федеративної Республіки Німеччина

Участь у науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ»

Інформація щодо участі у ХХІ Міжнародній виставці індустрії безпеки «БЕЗПЕКА – 2016»

Інформація про участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри»
Інформація про участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри»