Нормативні та розпорядчі документи ДНДІ з питань запобігання корупції


ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 9 місяців 2018 року

ПЛАН здійснення у 2018 – 2019 роках заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р

ЗВІТ по Антикорупційній програмі за 1 півріччя 2018 року

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 46 від 27.03.2018 “Про затвердження антикорупційної програми ДНДІ МВС України на 2018 рік”

ПЛАН антикорупційних заходів Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік (відповідно до наказу МВС України від 28.02.2018 № 156)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік

ДОДАТОК 2 до Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиківу діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України

ДОДАТОК 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України,чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

ДОДАТОК 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

СКЛАД КОМІСІЇ з оцінки корупційних ризиків виконання Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік

Тематичний короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України, з питань запобігання і протидії корупції (22-23.06.2017, Національна академія внутрішніх справ)

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 52 від 31.03.2017 “Про затвердження антикорупційної програми ДНДІ МВС України на 2017 рік”

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2017 рік (відповідно до наказів МВС України від 04.01.2017 №1 та від 28.02.2017 № 169)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2017 рік

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2016 рік (відповідно до наказу МВС України від 29.02.2016 № 142)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2016 рік

НАКАЗ Державного науково-дослідного інституту МВС України № 55 від 25.03.2016 “Про затвердження антикорупційної програми ДНДІ МВС України”