Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

Криміналістичні реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії (1889-1917 рр.)

Криміналістичні реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії (1889-1917 рр.). У 2-х книгах. Кн. 1 / авт. кол. М.Г. Вербенський, С.І. Гирько, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар, І.Е. Нікітіна, С.Г. Лаптєв. – К.-Х. : ДНДІ МВС України, 2013. – 637 с. Бібліогр., іл.

ISBN 978-966-8768-56-9

ISBN 978-966-8768-55-2

У першій книзі наукового збірника вперше в історико-правовій і криміналістичній літературі висвітлюються основні етапи становлення та розвитку криміналістичних реєстраційно-довідкових установ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Переважна кількість документів не публікувалася понад століття, деякі з них уводяться до наукового обігу вперше. У виданні розміщенні біографічні нариси про видатних вітчизняних і зарубіжних вчених, а також криміналістів-практиків, які зробили значний внесок у криміналістично-реєстраційну діяльність.

У другій книзі висвітлюються основні етапи становлення та розвитку судово-експертних установ Міністерства юстиції Російської імперії в кінці ХІХ – початок ХХ ст. Переважна кількість документів не публікувалася понад століття, деякі з них уводяться до наукового обігу вперше. У виданні розміщенні біографічні нариси про видатних вітчизняних і зарубіжних вчених, а також криміналістів-практиків, які зробили значний внесок у криміналістично- реєстраційну діяльність.

Книга рекомендована викладачам, ад’юнктам, слухачам, курсантам і студентам вищих навчальних закладів, співробітникам експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ і Міністерства юстиції, а також широкому колу читачів, які цікавляться історією криміналістики.