Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

О.Г. Кулик Злочинність в Україні початку ХХІ століття

У роботі проаналізовані основні тенденції злочинності в Україні у 2002—2011 рр. Здійснено кримінологічний аналіз злочинності в цілому та окремих видів злочинів, територіальної розповсюдженості злочинності в Україні, особи злочинця.

Для науковців та практичних працівників правоохоронних органів, викладачів і студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів. Може бути корисною соціологам, політологам, журналістам, всім,хто цікавиться проблемою злочинності та запобігання їй.

Виявлення та локалізація пристроїв витоку інформації : посібник / К.В. Заїчко, І.М. Коротєєв ; за заг. ред. к.т.н., старшого наукового співробітника О.В. Яковенка. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 186 с.

Ефективний пошук каналів витоку інформації передбачає постійний розвиток як приладів їх виявлення, так і вдосконалення методів використання. Останні дослідження в галузі технічного захисту інформації створили передумови для оновлення існуючих методик пошуку пристроїв несанкціонованого витоку інформації, а використання новітніх технологій у побудові приладів для виявлення електронних закладних пристроїв сприяють створенню дієвих засобів.

У першій частині посібника розглянуто принципи побудови пристроїв нелінійної локації з метою кращого використання їх функцій та вдалого застосування характеристик за різних умов пошуку. Крім рекомендацій, звернено увагу на можливі пропуски сигналів при використанні приладів у різних режимах роботи. Також приділено увагу медичним аспектам використання зазначених пристроїв.

У другій частині посібника запропоновано методологію пошуку засобів негласного витоку інформації та систематизовано основні практичні принципи виконання пошукових заходів при проведенні спеціальних перевірок приміщень.

Поєднання методик пошуку та обізнаність у принципах роботи приладів є передумовою отримання позитивних результатів під час виконання завдань ТЗІ. Посібник розрахований на фахівців у галузі технічного захисту інформації, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, державних службовців, які цікавляться проблемою проведення спеціальних перевірок приміщень.