ДНДІ МВС УКРАЇНИ
 -˲  ̲Ͳ вͲ      -
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИТЯГ З НАКАЗУ м. Київ 11.07.2017                                                                                                                                                        № 996 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26 червня 2017 року НАКАЗУЮ: 1. Утворити: спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1. 2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2. Міністр                                                                                                                                                     Л. М. Гріневич Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 996 Перелік спеціалізованих вчених рад ЮРИДИЧНІ НАУКИ У Державному науково-дослідному інституті МВС України спеціалізована вчена рада Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2019 року. Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 996 Склад спеціалізованих вчених рад Державний_науково-.дослідний_інститут_МВС_України_Д_26.732.01. Голова ради: Проценко Тарас Олександрович, д.ю.н., професор, перший заступник директора, Державний науково- дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07. Заступник голови Кулик Олександр Георгійович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08. Вчений секретар: Плугатар Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату вченої ради, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07. Члени ради: Берлач Наталія Анатоліївна, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Державний науково- дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07; Вербенський Михайло Георгійович, д.ю.н., професор, директор департаменту, Міністерство внутрішніх справ України, спеціальність 12.00.08; Заросило Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.07; Користін Олександр Євгенійович, д.ю.н., професор, заступник директора, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08; Криволапчук Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, директор, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Мартиненко Олег Анатолійович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Державний науково- дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08; Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08; Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут кримінально- виконавчої служби, спеціальність 12.00.08; Попович Володимир Михайлович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково- дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08; Рядінська Валерія Олександрівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Свиридюк Наталія Петрівна, д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Федотова Ганна Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08. Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування   А. Г. Шевцов
ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково- дослідного інституту МВС України за 2015 рік Протягом 2015 року  захищено 24 дисертації:  4 – на здобуття  наукового ступеня доктора  юридичних наук (усі за  спеціальністю 12.00.07);  20 – на здобуття  наукового ступеня кандидата  юридичних наук (з них 17 – за  спеціальністю 12.00.07 та 3 – за  спеціальністю 12.00.08). 
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
11 липня 2017 року у Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України було утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» строком до 31 грудня 2019 року.
IJ
ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково- дослідного інституту МВС України за 2016 рік Протягом 2016 року  захищено 24 дисертації:  2 – на здобуття  наукового ступеня доктора  юридичних наук (усі за  спеціальністю 12.00.07);  24 – на здобуття  наукового ступеня кандидата  юридичних наук (з них 20 – за  спеціальністю 12.00.07 та 2 – за  спеціальністю 12.00.08). 
   UA