ДНДІ МВС УКРАЇНИ
 -˲  ̲Ͳ вͲ      -
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИТЯГ З НАКАЗУ м. Київ 04.07.2014                                                                                                                                                        № 793 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України  02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26 червня 2014 року НАКАЗУЮ: 1. Утворити: спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається; 2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4. Міністр                                                                                                                                                           С. М. Квіт Учений секретар                                                            В.Д. Бондаренко ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти і науки України 04.07.2014  № 793 Перелік спеціалізованих вчених рад ЮРИДИЧНІ НАУКИ У Державному науково-дослідному інституті МВС України спеціалізована вчена рада Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком на три роки. Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 04.07.2014  № 793 Склад спеціалізованих вчених рад Державний_науково-.дослідний_інститут_МВС_України_Д_26.732.01. Голова ради: Проценко Тарас Олександрович, д.ю.н., професор, перший заступник начальника, Державний науково- дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07. Заступник голови Кулик Олександр Георгійович, д.ю.н., старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08. Вчений секретар: Плугатар Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07. Члени ради: Арістова Ірина Василівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 12.00.07; Барко Вадим Іванович, д.п.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Берлач Наталія Анатоліївна, д.ю.н., професор, начальник науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний університет державної податкової служби України, спеціальність 12.00.07; Вербенський Михайло Георгійович, д.ю.н., професор, начальник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08; Заросило Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Інститут права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність 12.00.07; Касьяненко Любов Миколаївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет державної податкової служби, спеціальність 12.00.07; Криволапчук Володимир Олексійович, д.ю.н., доцент, заступник начальника, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Мартиненко Олег Анатолійович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник НДЛ, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08; Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 12.00.08; Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 12.00.08; Пєтков Валерій Петрович, д.ю.н., професор, проректор, Університет сучасних знань, спеціальність 12.00.08; Попович Володимир Михайлович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08; Свиридюк Наталія Петрівна, д.ю.н., доцент, заступник началника відділу, Міністерство внутрішніх справ України, спецільність12.00.08; Рядінська Валерія Олександрівна, д.ю.н., завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково- дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07; Ткаченко Володимир Володимирович, д.і.н., професор, начальник відділу, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.
ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково- дослідного інституту МВС України за 2015 рік Протягом 2015 року  захищено 24 дисертації:  4 – на здобуття  наукового ступеня доктора  юридичних наук (усі за  спеціальністю 12.00.07);  20 – на здобуття  наукового ступеня кандидата  юридичних наук (з них 17 – за  спеціальністю 12.00.07 та 3 – за  спеціальністю 12.00.08). 
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
4 липня 2014 року у Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України було утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» строком на три роки.
IJ
ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково- дослідного інституту МВС України за 2016 рік Протягом 2016 року  захищено 24 дисертації:  2 – на здобуття  наукового ступеня доктора  юридичних наук (усі за  спеціальністю 12.00.07);  24 – на здобуття  наукового ступеня кандидата  юридичних наук (з них 20 – за  спеціальністю 12.00.07 та 2 – за  спеціальністю 12.00.08).