ДНДІ МВС УКРАЇНИ
Лабораторія сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту Реєстр облікованих декларацій про відповідність, зареєстрованих органом оцінки відповідності Реєстр сертифікатів перевірки типу виданих Органом з оцінки відповідності за № UA.TR.072 згідно з Технічним регламентом піротехнічних виробів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 839 ДИРЕКТИВА 2007/23/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 травня 2007 року про випуск на ринок піротехнічних виробів (Текст дотичний ЄЕП)
 -˲  ̲Ͳ вͲ       01011, . ,  .  , 4  : 254-95-21  : 280-01-84 dndi@mvs.gov.ua  -
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
 IJ
Основні напрямки роботи: Відділ озброєння: - проведення на замовлення структурних підрозділів МВС або ж ініціативно дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт зі створення нових або модернізації з метою вдосконалення тактико-технічних характеристик вже існуючих зразків озброєння та спеціальних засобів; - участь в організації та проведенні державних випробувань вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, забезпечення належним чином процесу прийняття на оснащення ОВС нових зразків спецзасобів та вогнепальної зброї. Відділ випробувань: - організація та проведення дослідних випробувань у межах науково- дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться ДНДІ МВС України; - проведення державних, приймальних, періодичних, кваліфікаційних та інших видів випробувань зразків спеціальної техніки, у тому числі для потреб військового приймання, що проводиться МВС України; - проведення сертифікаційних випробувань продукції згідно з галуззю акредитації випробувального відділу; - взаємодія з криміналістичними підрозділами МВС та МЮ України під час проведення класифікаційних досліджень; - розроблення нестандартного випробувального обладнання; - розроблення типових та робочих методик проведення випробувань; - облік та зберігання «зразків-слідків» сертифікованої продукції. Відділ сертифікації: - розроблення організаційно-методичних та керівних документів Лабораторії як органу із сертифікації продукції; - приймає та розглядає заявки на сертифікацію продукції та оцінку відповідності Технічному регламенту піротехнічних виробів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839, готує рішення щодо них, взаємодіє з заявниками під час проведення сертифікації та оцінки відповідності; - організує відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань; - проводить аналіз наданих документів та протоколів випробувань; - організує та проводить обстеження виробництв; - оформляє сертифікати відповідності, сертифікати перевірки типу, ліцензійні угоди та видає їх; - готує рішення щодо визначення зарубіжних сертифікатів та протоколів акредитованих випробувальних лабораторій та оформляє свідоцтва про визнання; - інформує виробників а постачальників сертифікованої продукції про заплановані зміни нормативних документів на продукцію; - організує та здійснює технічний нагляд за виробництвом та контрольними випробуваннями сертифікованої продукції; - готує документи для включення сертифікатів до Реєстру Системи; - веде облік сертифікатів відповідності, сертифікати перевірки типу, свідоцтв про визнання та атестатів виробництв; - готує звіти про результати діяльності лабораторії, як Органу з сертифікації, та подає їх до національного органу з сертифікації. Відділ нормативно-технічної документації: - розроблення державних та галузевих стандартів у законодавчо регульованій сфері; - експертування і погодження технічних умов та інших нормативних документів на продукцію; - участь у проведенні обстежень та технічного нагляду за підприємствами-виробниками сертифікованої продукції; - контроль, облік, систематизація актуалізація та поповнення фонду нормативної документації.