ДНДІ МВС УКРАЇНИ
  -˲ ̲Ͳ вͲ  01011, . , . , 4 : 254-95-21 : 280-01-84 dndi@mvs.gov.ua   -
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
IJ
8 липня 2016 року в конференц-залі Державного науково-дослідного інституту МВС України відбулося перше робоче засідання новоствореної Ради молодих вчених. На засіданні члени ради обрали заступника голови Ради молодих вчених Інституту  та секретаря Ради. Крім того, в ході засідання молодими вченими було розглянуто, обговорено та ухвалено План роботи Ради молодих вчених на 2016 рік, заслухано та обговорено звіт здобувача ДНДІ МВС України Александрова М. Є. про хід роботи над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, заслухано наукову доповідь Филь С.П. «Про стан інноваційної діяльності в Україні». Окремо слід зазначити, що, ухваливши вищезазначений План роботи, Рада молодих вчених започаткувала традицію – проводити щоквартально науково-практичні інтернет-конференції з метою розроблення найбільш актуальних наукових тематик. Так, зокрема, перша інтернет-конференція «Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні» відбудеться вже в серпні поточного року. Інформаційний лист зазначеної конференції незабаром з’явиться на офіційному сайті Інституту.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України є колегіальним виборним дорадчим органом, рішення про створення якого було прийнято 13 квітня 2016 року на засіданні Установчих зборів молодих вчених Інституту. Основна ціль створення Ради молодих вчених – забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. Вона функціонує відповідно до Статуту Державного науково-дослідного інституту МВС України та Положення про Раду молодих вчених.    Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених Інституту, збереження, розвиток та максимальне використання інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання майбутніх наукових кадрів. Науковий потенціал складу Ради молодих вчених становить 15 осіб, з яких 7 осіб має науковий ступінь кандидата наук в тому числі 1 особа, яка має вчене звання старшого наукового співробітника.    Основними завданнями Ради молодих вчених Інституту є: – сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють в Інституті до науково-дослідної роботи; – підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідної діяльності; – підвищення рівня наукового потенціалу Інституту та виховання майбутніх наукових кадрів; – допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів, премій тощо; – сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів; – сприяння впровадженню результатів наукових досліджень молодих вчених Інституту; – організація співробітництва з молодими вченими інших наукових установ, вищих навчальних закладів, у тому числі міжнародних неурядових організацій, іноземних громадських об’єднань та молодіжних організацій; – сприяння забезпеченню правової та інформаційної допомоги молодим вченим; – виконання ролі представництва молодих вчених у Вченій раді Інституту; – сприяння заохоченню кращих представників молодих вчених Інституту; – сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим спадковість у науковій діяльності; – стимулювання наукової діяльності молодих вчених Інституту, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності; – збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень; – поширення інформації про організаційну та наукову діяльність молодих вчених Інституту.
ЗБІРНИК ТЕЗ
ЗБІРНИК ТЕЗ