ДНДІ МВС УКРАЇНИ
 -˲  ̲Ͳ вͲ      -   -
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

- організація та координація роботи з підготовки проектів планів ДНДІ щодо наукової та науково-технічної діяльності, основних науково-організаційних заходів ДНДІ; - забезпечення контролю за виконавчою дисципліною в ДНДІ по якісному та своєчасному виконанню рішень, постанов Уряду, наказів та доручень керівництва МВС і ДНДІ, планів робіт МВС (в межах компетенції ДНДІ) та ДНДІ; - контроль та аналіз в межах компетенції виконання підрозділами ДНДІ науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, передбачених планами ДНДІ, а також підготовка звіту за рік щодо виконання НДДКР ДНДІ; - розроблення проектів наказів, положень в межах компетенції щодо науково-організаційної діяльності ДНДІ; - розроблення проектів наказів щодо проведення та приймання НДДКР (етапів та робіт в цілому); - організаційне забезпеченнянарад керівного складу ДНДІ; - виконання комплексу заходів щодо захисту інтелектуальної власності, створеної співробітниками ДНДІ у ході здійснення наукових досліджень та науково- технічних розробок; - організаційне забезпечення державної реєстрації та обліку науково- дослідних і дослідно-конструкторських робіт в Українському інституті науково- технічної та економічної інформації; - організація міжнародної діяльності ДНДІ; - координація роботи щодо формування Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності МВС; - моніторинг тематики дисертаційних робіт, підготовка яких здійснюєтьсяв МВС та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ; - розробка та супроводження бази даних єдиного обліку матеріалів впровадження результатів наукових досліджень у законодавчу діяльність, правоохоронну практику і освітній процес вищих навчальних закладів; - проведення комплексу робіт щодо поповнення бази даних затверджених та захищених дисертаційних робіт в системі МВС.
IJ   UA