ДНДІ МВС УКРАЇНИ
 -˲  ̲Ͳ вͲ      -
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Основні напрямки діяльності: - здійснення відповідних планових та експрес-досліджень, за результатами яких розробляють пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності служб та органів внутрішніх справ; - розробка та експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів України; підготовка відповідних висновків; - в рамках виконання НДР підготовка інформаційних та оглядово-аналітичних документів для системи органів, наукових і навчальних закладів МВС України, методичні рекомендації для ОВС, монографії, науково-практичні посібники, підручники, статті та ін. наукові публікації тощо, які в установленому порядку передаються замовникам; упровадження результатів НДР здійснюється шляхом їх авторського супроводження; - участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, круглих столів, виставок; у конкурсах, грантах на наукові роботи; - в межах компетенції виконання позапланових завдань, пов’язаних з проблемами реформування системи МВС України.
IJ