ДНДІ МВС УКРАЇНИ
 -˲  ̲Ͳ вͲ      -
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

ЛАБОРАТОРІЯ СЕРТИФІКАЦІЇ РУЧНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ САМОЗАХИСТУ

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 № 385 призначено органом з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839. Рішенням Національного агентства з акредитації України від 27 листопада 2017 року орган з оцінки відповідності Державного науково-дослідного інституту визнано компетентним здійснювати діяльність у визначеній сфері акредитації, а саме: зброя мисливська та патрони,  спеціальні засоби захисту та інженерно-технічного украплення, вироби піротехнічні, холодної зброї відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги». Відділ випробувань акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT). Зареєстрований у Реєстрі 7 серпня 2017 року за № 2Н055. Дійсний до 6 серпня 2022 року. Дата первинної акредитації 7 серпня 2009 року. У сфері оцінювання відповідності відділ проводить випробування з 1997 року (Початкова акредитація на стандарт системи сертифікації УкрСЕПРО – ДСТУ 3412).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

- розробляє технічні регламенти, національні стандарти в законодавчо регульованій сфері; - проводить експертизу і погодження технічних умов та інших нормативних документів на продукцію; - здійснює контроль, облік, систематизацію, актуалізацію та поповнення фонду нормативної документації. - проводить сертифікацію вітчизняної та закордонної продукції згідно зі сферою акредитації; - здійснює роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839. - проводить приймальні, періодичні та кваліфікаційні випробування зразків спеціальної техніки, у тому числі для потреб МВС України, - відповідно до сфери акредитації проводить сертифікаційні і дослідні випробування зразків продукції. - одним із основних завдань відділу є проведення ініціативно або ж на замовлення МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт зі створення нових або модернізації вже існуючих зразків озброєння та спеціальних засобів. Фахівці відділу постійно беруть активну участь в організації та проведенні державних і відомчих випробувань вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, належним чином забезпечується процес прийняття на оснащення  нових зразків спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Наша адреса: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8 Тел./факс (044) 483-09-12 e-mail: sert073@ukr.net
IJ   UA