головна керівництво структура спеціалізована вчена рада ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ доступ до публічної інформації КОНТАКТИ 01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А Телефон: 254-95-21 Факс: 280-01-84 dndi@mvs.gov.ua державні закупівлі нормативно- правова база дошка пошани контакти
Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним  завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях  права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю,  технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо. 
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
Видавнича діяльність вчена рада ДНДІ МВС України
Сторінки:
1
2
Сторінки:
1
2
міжнародна діяльність Т. 1. Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.) : наук. вид. / авт.кол.: М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков та ін.; за заг. ред. В.Ю. Захарченка. – К., 2012. – 686 с. ISBN 978-966-2526-64-6 У першому томі наведено широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи становлення Міністерства внутрішніх справ України в період визвольних змагань 1917-1920 років. Висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності МВС та основні подій цієї доби, вивчення яких сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, фахівців для роботи в системі МВС України ХХІ століття. У другому томі вперше в історико-правовій літературі публікується широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи становлення Народного секретарства внутрішніх справ радянської Української Народної Республіки (грудень 1917 р. – квітень 1918 р.), а також Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР (січень 1919 р. – грудень 1922 р.), наводяться біографічні нариси про їх керівників, висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності й основні події, вивчення яких сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, спеціалістів для системи МВС України ХХІ століття. У третьому томі вперше в історико-правовій літературі публікується широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи розвитку Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР (грудень 1922 р. – грудень 1930 р.), наводяться біографічні нариси про його керівників, висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності цієї установи й основні події, вивчення яких сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, фахівців системи МВС України ХХІ ст. У четвертому томі вперше в історико-правовій літературі публікуються документи і матеріали, що відтворюють основні етапи розвитку органів внутрішніх справ і Народного комісаріату внутрішніх справ радянської України (грудень 1930 р. – 21 червня 1941 р.), біографічні нариси про їх керівників, а також висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності ОВС того періоду й основні події, пов’язані з нею. Усебічне вивчення та критична оцінка змісту книги сприятимуть вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, спеціалістів для системи МВС України ХХІ ст. Видання розраховане на викладачів, науковців, слухачів, курсантів, студентів юридичних та історичних вищих навчальних закладів, учнів спеціалізованих ліцеїв, практичних працівників правоохоронних органів, зрештою, на широке коло читачів, які цікавляться історією України. У п’ятому томі вперше в історико-правовій літературі публікується широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи розвитку органів НКВС–МВС радянської України в роки Другої світової війни та повоєнний період сталінської диктатури (22 червня 1941 р. – 5 березня 1953 р.), наводяться біографічні нариси про їх керівників, висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності й основні події, вивчення яких сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, спеціалістів для системи МВС України ХХІ ст. У шостому томі вперше в історико-правовій літературі публікується широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи розвитку органів МВС–МОГП Радянської України в період десталінізації та подальших реорганізацій (5 березня 1953 р. – грудень 1968 р.), наводяться біографічні нариси про їх керівників, а також висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності ОВС того періоду й основні події, вивчення яких сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, спеціалістів для системи МВС України ХХІ ст. У сьомому томі вперше в історико-правовій літературі публікується широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи розвитку органів МВС УРСР у період загострення кризи радянської системи і перебудови (9 грудня 1968 р. – 23 серпня 1991 р.), біографічні нариси про їх керівників, а також висвітлюються організаційно-правові аспекти діяльності ОВС того періоду й основні події, вивчення яких сприятиме вихованню нової генерації висококваліфікованих професіоналів-юристів, спеціалістів для системи МВС України ХХІ ст. Видання розраховане на викладачів, науковців, слухачів, курсантів, студентів юридичних та історичних вищих навчальних закладів, учнів спеціалізованих ліцеїв, практичних працівників правоохоронних органів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією України.
Документи Міністерства внутрішніх справ: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017рр.): в 7 томах.
UA