головна керівництво структура спеціалізована вчена рада ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ доступ до публічної інформації КОНТАКТИ 01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А Телефон: 254-95-21 Факс: 280-01-84 dndi@mvs.gov.ua державні закупівлі нормативно- правова база дошка пошани контакти
Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним  завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях  права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю,  технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо. 
Встановлення стану сп’яніння у водіїв транспортних засобів в Україні: наук.-практ. посіб. / Вербенський М.Г., Криволапчук В.О., Проценко Т.О. та ін. – К., Х.: ДНДІ МВС України, вид. Мачулін, 2017. – 208 с.  У науково-практичному посібнику висвітлено поняття та види сп’яніння (алкогольного, наркотичного та ін.) людини, його граничні критерії, проаналізовано технічні та процесуальні аспекти виявлення стану сп’яніння, зокрема у водіїв транспортних засобів. Наведено сучасні засоби та методи визначення стану сп’яніння людини, а також нормативно-правову базу України у сфері безпеки дорожнього руху в частині боротьби з правопорушеннями, пов’язаними з керуванням транспортними засобами у стані сп’яніння. Призначений працівникам органів державної влади, правоохоронних органів, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, слухачам відомчих закладів освіти системи МВС.
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
Видавнича діяльність вчена рада ДНДІ МВС України
Сторінки:
1
2
Сторінки:
1
2
Національна безпека і оборона України: правове забезпечення: навч.-довід. посіб. / М.Г. Вербенський, В.О.Криволапчук, Т.О.Проценко, Д.В. Смерницький, М.В.Тригубенко, С.П.Филь. – К., Х.: ДНДІ МВС України, вид. Мачулін, 2016. – 778 с.  У навчально-довідковому посібнику розглянуто та систематизовано міжнародні нормативні документи та законодавчі акти України стосовно національної безпеки і оборони України. Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС. Окремі технічні засоби військових спецпідрозділів правоохоронних органів:види, класифікації, правове забезпечення: навч.-довідк. посіб. / М.Г. Вербенський, В.О., Криволапчук, Т.О. Проценко та ін. – К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулін, 2016. – 310 с.  У посібнику розглянуто вітчизняні та зарубіжні технічні засоби, які використовують у своїй діяльності військові спеціальні підрозділи правоохоронних органів різних країн. Наведено характеристики існуючих видів тактичних (штурмових) драбин, штурмових трапів та спеціальних інструментів і пристроїв руйнування перешкод. Систематизовано нормативно-правові акти України, які регламентують створення, використання та застосування технічних засобів в Україні. Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, військових, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти правоохоронних органів та Збройних Сил України. Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування: монографія / В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов, І.В. Бойко, Ю.С. Коллер; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Г. Вербенського. – К., Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД» 2017. – 572 с. У монографії досліджено організацію управління в системі МВС України в умовах реформування. На основі аналізу доктринальних та нормативних джерел розглянуто поняття державного управління, організації взаємодії в системі МВС, проблемні питання у сфері організаційно-правового забезпечення управління МВС в умовах реформування тощо. Проаналізовано стан наукової розробки організації управління в системі МВС, правове регулювання управлінської діяльності МВС в умовах реформування та узагальнено зарубіжний досвід діяльності міністерств внутрішніх справ. Визначено правовий статус і повноваження суб’єктів системи МВС. Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для працівників системи МВС. міжнародна діяльність Протидія та запобігання злочинам у сфері господарської діяльності: зб. метод. рек. / Близнюк І.Л., Сахарова О.Б., Баліна С.Н., Заблоцька О.Ю., Расюк А.О. – Х.: Мачулін, 2017. – 406 с.   У збірнику розкрито аспекти виявлення кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються з використанням засобів доступу до банківських рахунків, зокрема, банківських платіжних карток, дистанційного банківського обслуговування, мережі банкоматів банківських установ, у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів, виробів медичного призначення та засобів захисту рослин. Розглянуто типові способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із фіктивним підприємництвом, ознаки та різновиди фіктивних підприємств, а також особливості виявлення та документування вказаних кримінальних правопорушень; висвітлено особливості оперативного розшуку ознак кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері банківського кредитування та пов’язані з фальсифікацією банківських документів, касово-розрахунковим й іншим банківським шахрайством. Збірник стане в нагоді оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Робота з дітьми з ознакам ризикованої поведінки: методичні рекомендації / уклад.: В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Барко, І.П. Остапович; за заг. ред. В.О. Криволапчука. – Х.: Мачулін, 2017. – 96 с.   У методичних рекомендаціях автори зробили спробу на основі використання новітніх наукових досліджень дати загальну характеристику ризикованої поведінки дітей, описати форми її прояву, розкрити методи психодіагностики і профілактики, охарактеризувати криміногенний вплив на дітей через соціальні мережі. Призначені для вчителів, шкільних психологів, працівників правоохоронних органів, батьків і усіх, хто небайдужий до питань збереження життя і здоров’я дітей. UA