головна керівництво структура спеціалізована вчена рада ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ доступ до публічної інформації КОНТАКТИ 01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А Телефон: 254-95-21 Факс: 280-01-84 dndi@mvs.gov.ua державні закупівлі нормативно- правова база дошка пошани контакти
Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.
Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки / ДНДІ МВС України; відпов. ред.: М.Г. Вербенський, В.М. Чисніков. – К. : НікаНова, 2012. Т. 1. Кримінальний сиск: документи і матеріали (ХІ- поч. ХХ ст.). – 2-е вид., виправл. і доповн. / упорядн. Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар (передм В.М. Чиснікова). – 2012. – 626 с. Бібліогр.: С. 602–615, іл. ISBN 978-966-2526-67-7   Перший том антології являє собою збірник  документів і матеріалів, у якому розкриваються  основні етапи становлення та розвитку розшукової  служби дореволюційної Росії.  Основу збірки складають нормативно-правові  акти, що регламентують боротьбу сискної поліції з  професійною злочинністю.   Видання адресоване науковцям, викладачам,  ад'юнктам (аспірантам), слухачам (студентам) і  курсантам юридичних вузів і факультетів,  співробітникам правоохоронних органів, а також  читачам, які цікавляться історією професійного  карного розшуку. 
Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки [В 14 т.] / відпов. ред.: Ю.І. Римаренко, В.М. Чисніков, В.І. Кушерець. – К. : Знання України, 2006. Т.2: Сиск, сищики і злочинний світ / Упорядн.  Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.М. Чисніков. (Передм. В.М. Чиснікова). – 504 с. ISBN 966-316-156-6.   Другий том антології сиску присвячений  кримінальному сиску і злочинному світу Російської  імперії. До збірки увійшли маловідомі роботи  дореволюційних письменників і представників  правоохоронних органів.     Читач дізнається про романтичну і небезпечну  професію сищика, організації та методи «роботи»  професійних злочинців і їх звичаї.  Видання розраховано як на спеціалістів, так і на  широке коло читачів. 
Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / Держ. НДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : В.М. Чисніков [та ін.]. – К. : Знання України, 2006. Т.3 : Сищики про сиск: кримінальні історії / упоряд. : В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв. – 2009. – 755 с. – ISBN 978-966-316-249-2.   Третій том антології містить спогади майстрів  розшуку І.Д. Путиліна, В.В. фон Ланге, А.Ф. Кошко, а  також твір літератора М. Максимова «Записки  сищика», присвячені кримінальному сиску царської  Росії. Автори в жвавій і захоплюючій формі розказують  про епізоди з кримінальної хроніки Санкт-Петербурга,  Москви, Харкова, Одеси другої половини ХІХ – початку  ХХ століття. Видання розраховано як на спеціалістів, так і широке коло читачів.
Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К. : «МП Леся», 2009. Т.4.: Кримінальний сиск в Західній Європі (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Упоряд. : В.М. Чисніков, Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв (передм. В.М. Чиснікова). – 2009. – 812 с. – Бібліогр.: С. 801–808. ISBN 966-8126-24-6   Четвертий том антології присвячений організації  та діяльності кримінальної поліції в країнах Західної  Європи ХІХ – початку ХХ ст. Читач ознайомиться з  роботою вченого-поліцеїста Р. Фосдіка, а також із  працями вчених і криміналістів-практиків Німеччини та  Австро-Угорщини (Г. Гросса, А. Вейнгарта, Р. Гейндля,  В. Штібера і Г. Шнейкерта), які давно стали  бібліографічною рідкістю.  Видання призначене для викладачів, слухачів,  курсантів і студентів вищих навчальних закладів, у  яких вивчаються дисципліни: криміналістика,  кримінологія та ОРД, а також для працівників слідчих,  оперативних і криміналістичних підрозділів органів  внутрішніх справ.  Збірник буде цікавий широкому колу читачів, які  цікавляться історією професіонального кримінального  сиску.
Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К., 2010. Т. 5: Злочинний світ Парижа: записки сищиків (ХІХ – початку ХХ ст.) / [відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв; передм. В.М. Чиснікова]; ДНДІ МВС України. – К. : «ТИТУЛ», 2010. – 870 с. – Бібліогр. : с. 863–866. ISBN 978-960-610-150-5 П’ятий том антології присвячений організації та  діяльності кримінальної поліції Франції у ХІХ – початку  ХХ ст. Читач ознайомиться із захоплюючими  спогадами (в 3-х томах) колишнього каторжника  Ежена-Франсуа Відока, який згодом став першим  начальником Паризької таємної поліції, а також  записками (фрагментом) Марі-Франсуа Горона –  колишнього начальника Паризької кримінальної поліції  кінця ХІХ ст. Видання призначене для викладачів, слухачів,  курсантів і студентів вищих навчальних юридичних  закладів, працівників органів внутрішніх справ, а також  для всіх, хто цікавиться історією професійного карного  розшуку. 
Антологія сиску: від поліції до зовнішньої розвідки : [в 14 т.] / ДНДІ МВС України [та ін.]; відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков. – К., 2011. Т. 6: Пригоди знаменитих літературних сищиків: детективні історії (ХІХ – початок ХХ ст.) / [відпов. ред. : О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, С.Г. Лаптєв; передм. В.М. Чиснікова]; ДНДІ МВС України. – К. : «ТИТУЛ», 2011. – 927 с. ISBN 978-966-2526-48-6 Шостий том антології містить оповідання  зарубіжних і російських авторів детективного жанру  про пригоди всесвітньовідомих сищиків Шерлока  Холмса, Ната Пінкертона і Ніка Картера. Читач також  ознайомиться з маловідомими творами, героями яких  є  американський сищик Фріц Стагарт і король  російських сищиків Карл Фрейберг. Видання призначене для всіх, хто цікавиться  історією професіонального карного сиску. 
Філерська служба в Російській імперії: Документи та матеріали (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.): / відп. ред. О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; авт.- упоряд. В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв. – К. : «МП Леся», 2010. – 656 с. Бібліогр. с. 638–644, іл. ISBN 966-8126-61-3 У збірнику вперше в історико-правовій літературі  наведено широкий комплекс різноманітних документів  та матеріалів, що розкривають діяльність служби  зовнішнього спостереження оперативно-розшукових  та охоронних структур Російської імперії.  Для курсантів, слухачів, ад’юнктів та викладачів  юридичних факультетів ВНЗ України, на яких вивчають  історію органів внутрішніх справ та спецслужб, теорію  і практику ОРД, а також для працівників  правоохоронних органів, що займаються оперативно-  розшуковою й охоронною діяльністю.  Видання буде цікавим і для широкого кола читачів,  які мають можливість ознайомитися з матеріалами  таємного спостереження царської «охоронки» за  відомими особами: Л.М. Толстим, В.Г. Короленком,  В.В. Маяковським, С.О. Єсеніним, С.Ю. Вітте,  Григорієм Распутіним та ін. 
Чисніков В.М. Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історико-правове дослідження : у 2-х кн. Кн. 1. Документи і матеріали : навч. посіб. / В.М. Чисніков. – К. : НікаНова, 2011. – 939 с. Бібліогр., іл. ISBN 978-966-2526-34-9 У навчальному посібнику вперше в історико-  правовій літературі наведене широке коло документів і  матеріалів, що відтворюють основні етапи організації  та діяльності сискної поліції в Україні (1880-1917 рр.).  Висвітлюються оперативно-розшукові, криміналістичні  та кримінально-процесуальні аспекти діяльності  сискної поліції в боротьбі з професійною злочинністю.  Більшість архівних документів вводяться до наукового  обігу вперше.   Рекомендовано викладачам, слухачам, курсантам  і студентам вищих навчальних закладів України при  вивченні окремих тем зі спецкурсів історії органів  внутрішніх справ, історії держави і права України,  криміналістики та оперативно-розшукової діяльності.  Книга також розрахована на працівників органів  внутрішніх справ і читачів, які цікавляться історією  України, діяльністю правоохоронних органів у боротьбі  зі злочинністю. 
Чисніков В.М. Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історико-правове дослідження: у 2 кн. / В.М. Чисніков; за ред. О.Н. Ярмиша. – Книга ІІ: монографія. – Х. : Мачулін, 2014. – 624 с. : бібліогр., іл. У монографії вперше в історико-правовій літературі розглядаються основні етапи організації та діяльності сискної поліції в Україні (1880–1917 рр.). Висвітлюються організаційні, оперативно-розшукові, криміналістичні та кримінально-процесуальні аспекти діяльності сискної поліції Російської імперії в боротьбі з кримінальною злочинністю. Рекомендовано для використання викладачам, науковим співробітникам, курсантам та студентам-юристам при вивченні окремих тем історії держави і права України, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та спецкурсу з історії органів внутрішніх справ, Книга також розрахована на працівників органів внутрішніх справ та широке коло читачів, які цікавляться історією України, діяльністю її правоохоронних органів у протидії злочинності.
Наукова і науково-технічна діяльність: правове забезпечення в Україні: навч.-довідков посіб. / упоряд. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.І. Логвиненко та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 748 с. ISBN 978-966-8768-60-6 У навчально-довідковому посібнику розглянуто й  систематизовано міжнародні нормативні документи,  законодавство України та відомчі нормативно-правові  акти стосовно правового забезпечення наукової і  науково-технічної діяльності.  Посібник розрахований на працівників органів  державної влади, правоохоронних органів, науковців,  викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи  МВС. 
Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні / упор. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, І.П. Катеринчук та ін. – К. :ДНДІ МВС України, 2014. – 468 с. У навчально-довідковому посібнику розглянуто й  систематизовано міжнародні стандарти,  законодавство України та відомчі нормативно-правові  акти щодо забезпечення прав на об’єкти  інтелектуальної власності в Україні.  Посібник розрахований на працівників органів  державної влади, правоохоронних служб, науковців,  викладачів, курсантів і слухачів відомчих закладів  освіти системи МВС. 
Смерницький Д.В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України : монографія / Д.В. Смерницький ; за заг. ред. д.ю.н., проф. К.І. Бєлякова. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. –252 с. Монографія є науковим дослідженням проблем  правового забезпечення інтелектуальної власності в  органах та підрозділах внутрішніх справ України.  Автором проаналізовано теоретико-методологічні  засади прав інтелектуальної власності, запропоновано  концептуальні основи та науково-обґрунтовані,  практичні шляхи вдосконалення механізму їх  адміністративно-правового забезпечення в системі  МВС України.  Розраховано на фахівців у галузі права,  соціального управління, науковців, викладачів,  студентів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих  навчальних закладів освіти юридичного профілю,  працівників правоохоронних органів, державних  службовців, які цікавляться проблемою забезпечення  прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також  монографія може мати практичний інтерес для  фахівців центральних органів виконавчої влади при  побудові в органах, на підприємствах, в установах  організаційної системи по забезпеченню права на  створені об’єкти інтелектуальної власності. 
Виявлення та локалізація пристроїв витоку інформації: посібник / К.В. Заїчко, І.М. Коротєєв ; за заг. ред. к.т.н., старшого наукового співробітника О.В. Яковенка. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 186 с. Ефективний пошук каналів витоку інформації  передбачає постійний розвиток як приладів їх  виявлення, так і вдосконалення методів використання.  Останні дослідження в галузі технічного захисту  інформації створили передумови для оновлення  існуючих методик пошуку пристроїв несанкціонованого  витоку інформації, а використання новітніх технологій  у побудові приладів для виявлення електронних  закладних пристроїв сприяють створенню дієвих  засобів.  У першій частині посібника розглянуто принципи  побудови пристроїв нелінійної локації з метою кращого  використання їх функцій та вдалого застосування  характеристик за різних умов пошуку. Крім  рекомендацій, звернено увагу на можливі пропуски  сигналів при використанні приладів у різних режимах  роботи. Також приділено увагу медичним аспектам  використання зазначених пристроїв.  У другій частині посібника запропоновано  методологію пошуку засобів негласного витоку  інформації та систематизовано основні практичні  принципи виконання пошукових заходів при  проведенні спеціальних перевірок приміщень.  Поєднання методик пошуку та обізнаність у  принципах роботи приладів є передумовою отримання  позитивних результатів під час виконання завдань ТЗІ.  Посібник розрахований на фахівців у галузі  технічного захисту інформації, науковців, викладачів,  студентів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих  навчальних закладів, працівників правоохоронних  органів, державних службовців, які цікавляться  проблемою проведення спеціальних перевірок  приміщень. 
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
Видавнича діяльність вчена рада Управління правоохоронними органами України: сучасний стан, перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. Т.О. Проценка, С.В. Пєткова / Пєтков С.В., Приймаченко Д.В., Проценко Т.О. та ін. – К. : Основа, 2010. – 714 с. ISBN 5-7768-0710-1 Колективна праця «Управління правоохоронними органами України: сучасний стан, перспективи розвитку» є результатом багаторічної роботи авторів-послідовників школи наукового управління в правоохоронних органах. У дослідженні здійснено аналіз сучасного стану делегування повноважень, розуміння й сприйняття мотивації в правоохоронних органах України, вивчено можливості виконання правоохоронних функцій громадськими організаціями та інші аспекти управлінської діяльності. Монографія буде корисна для керівного складу та всього персоналу правоохоронних органів, для студентів і курсантів, які вивчають дисципліни напряму «Судові та правоохоронні органи», а також для всіх спеціалістів, професіоналів, які залучені до управлінської діяльності.
Криміналістичні реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії (1889-1917 рр.). У 2-х книгах. Кн. 1 / авт. кол. М.Г. Вербенський, С.І. Гирько, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар, І.Е. Нікітіна, С.Г. Лаптєв. – К.-Х. : ДНДІ МВС України, 2013. – 637 с. Бібліогр., іл. ISBN 978-966-8768-56-9 ISBN 978-966-8768-55-2 У першій книзі наукового збірника вперше в  історико-правовій і криміналістичній літературі  висвітлюються основні етапи становлення та розвитку  криміналістичних реєстраційно-довідкових установ  Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції  Російської імперії в кінці ХІХ – початку ХХ ст.  Переважна кількість документів не публікувалася  понад століття, деякі з них уводяться до наукового  обігу вперше. У виданні розміщенні біографічні нариси  про видатних вітчизняних і зарубіжних вчених, а також  криміналістів-практиків, які зробили значний внесок у  криміналістично-реєстраційну діяльність.  У другій книзі висвітлюються основні етапи  становлення та розвитку судово-експертних установ  Міністерства юстиції Російської імперії в кінці ХІХ –  початок ХХ ст. Переважна кількість документів не  публікувалася понад століття, деякі з них уводяться до  наукового обігу вперше. У виданні розміщенні  біографічні нариси про видатних вітчизняних і  зарубіжних вчених, а також криміналістів-практиків, які  зробили значний внесок у криміналістично-  реєстраційну діяльність.  Книга рекомендована викладачам, ад’юнктам,  слухачам, курсантам і студентам вищих навчальних  закладів, співробітникам експертно-криміналістичних  підрозділів органів внутрішніх справ і Міністерства  юстиції, а також широкому колу читачів, які  цікавляться історією криміналістики. 
ДНДІ МВС України
О.Г. Кулик Злочинність в Україні початку ХХІ століття У роботі проаналізовані основні тенденції  злочинності в Україні у 2002—2011 рр. Здійснено  кримінологічний аналіз злочинності в цілому та  окремих видів злочинів, територіальної  розповсюдженості злочинності в Україні, особи  злочинця.  Для науковців та практичних працівників  правоохоронних органів, викладачів і студентів,  курсантів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих  навчальних закладів. Може бути корисною соціологам,  політологам, журналістам, всім,хто цікавиться  проблемою злочинності та запобігання їй. 
Правове та технічне забезпечення експертної служби Міністерства внутрішніх справ : монографія / М.Г. Вербенський,     Т.О. Проценко, О.А. Федотов та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2015. – 382 с. У монографії вивчено теоретичні основи, зміст та особливості функціонування експертної служби ОВС України через призму структурних елементів механізму адміністративно-правового регулювання, виявлено колізії та прогалини в нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері експертно-криміналістичної діяльності, а також надано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних нормативно-правових актів та організаційних аспектів діяльності експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України. Досліджено забезпечення захисту прав інтелектуальної власності експертної служби ОВС України, а також міжнародні стандарти, які регламентують її діяльність у сфері дотримання прав людини і громадянина. Висвітлено технічні розробки ДНДІ МВС України, спрямовані на вдосконалення рівня технічного забезпечення фахівців експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України, які проводять судово-експертні дослідження, а також беруть участь у кримінальному провадженні як спеціалісти. Монографія розрахована на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС. Права людини в контексті сучасного суспільствотворення: монографія / М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.А. Мартиненко та ін. ; МВС України ; ДНДІ МВС України. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 262 с. У монографії досліджуються злободенні проблеми загальнотеоретичної та управлінсько-правової думки, зокрема в розрізі сучасних викликів і необхідності докорінних змін у вітчизняній правовій доктрині і юридичній практиці щодо дотримання прав людини. Значну увагу приділено аналізу методологічних проблем сучасного правознавства, опануванню зарубіжного досвіду, адаптації положень національного законодавства до правової системи Європейського Союзу. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться актуальними змінами у теоретичній і практичній юриспруденції. Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія : (2002–2014 рр.) : монографія / О.Г. Кулик, І.В. Наумова, А.А. Бова. – К. : ДНДІ МВС України, 2015. – 364 с. У роботі визначені основні тенденції злочинності в Україні у 2002–2014 роках та основні фактори, які впливають на неї. Вперше здійснено комплексний кримінологічний аналіз всіх груп та видів злочинів, передбачених Особливою частиною КК України. Докладно проаналізовано статистичні показники, що характеризують осіб, які вчинили злочини, які потерпіли внаслідок вчинення щодо них злочинів та осіб, які були засуджені за вчинення злочинів. Визначені тенденції злочинності в Україні на найближчі роки. Для науковців та практичних працівників правоохоронних органів, викладачів і студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів. Може бути корисною соціологам, політологам, журналістам, всім, хто цікавиться проблемою злочинності та запобігання їй. Екологічна безпека: правове забезпечення в Україні : навчально-довідковий посібник / упор. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.І. Логвиненко та ін. ; Державний науково-дослідний інститут МВС України. – К. :ДНДІ МВС України, 2015. – 846 с. У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні нормативні документи, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти стосовно правового забезпечення екологічної безпеки. Посібник призначений для працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС та ін. Фінансове та матеріальне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності: правове регулювання в Україні : навч.-довід. посіб. / упоряд. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.І. Логвиненко та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2015. – 730 с. У навчально-довідковому посібнику розглянуто та систематизовано міжнародні нормативні документи, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти щодо правового регулювання фінансового та матеріального забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні. Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС. Технічне регулювання: правове забезпечення в Україні : наук.-довідк. посіб. / упоряд. М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін. – К. : ДНДІ МВС України, Х. : Мачулін, 2016. – 412 с. У науково-довідковому посібнику розглянуто та систематизовано міжнародні документи щодо правового забезпечення технічного регулювання в Україні, зокрема в МВС України. Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти МВС України. Розвиток системи радіозв’язку в Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції: науковий посібник / упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 355 с. У посібнику викладено головні аспекти розвитку системи радіозв’язку МВС України та Національної поліції України. З метою розроблення єдиного підходу до стандартизації апаратури суходільної рухомої служби проведено порівняльний аналіз процесів технічного регулювання у зарубіжних країнах. Розроблено основні принципи подальшої розбудови системи радіозв’язку МВС України та Національної поліції України та викладено технічні характеристики перспективних систем радіозв’язку, що можуть бути взяті за основу. Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів та курсантів відомчих закладів освіти МВС. Запобігання правопорушенням неповнолітніх: збірник методичних рекомендацій / І.П. Богаденко, О.П. Левківська, І.І. Пампура, В.В. Оцел, С.В. Собур, І.Г. Лубенець. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 285 с. У роботі містяться рекомендації із реалізації у практичній діяльності низки організаційно-правових форм і методів запобігання правопорушенням неповнолітніх. Це, зокрема, використання «зелених кімнат»; здійснення моніторингу дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках для дітей органів Національної поліції. Збірник призначений для працівників секторів ювенальної превенції превентивних підрозділів Національної поліції, викладачів, слухачів і курсантів навчальних закладів системи МВС, усіх, хто цікавиться проблемою запобігання правопорушенням неповнолітніх. Функціонування експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: правове регулювання : навчально-довідковий посібник / упоряд. : М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко, О.А. Федотов, Д.В. Смерницький та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 477 с. У навчально-довідковому посібнику розглянуто та систематизовано міжнародні нормативні документи, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти стосовно здійснення судово-експертної діяльності та експертно-криміналістичного забезпечення практичними підрозділами Експертної служби МВС України. Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС.
Сторінки:
1
2
Сторінки:
1
2
міжнародна діяльність UA