ДНДІ МВС УКРАЇНИ
  -˲ ̲Ͳ вͲ  01011, . , . , 4 : 254-95-21 : 280-01-84 dndi@mvs.gov.ua   -
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
IJ
Про вивчення громадської думки з широкого кола безпекових проблем Вивчення громадської думки з широкого кола безпекових проблем є однією із важливих складових адекватної оцінки ситуації в суспільстві, а              отже, – й мінімізації соціальної напруженості. Працівники науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності ДНДІ МВС України постійно здійснюють вибіркові соціологічні та експертні опитування. Так, з 1998 по 2016 рік щорічно проводиться моніторингове опитування студентської молоді (вибіркова сукупність становить понад 400 респондентів з 5–6 вищих навчальних закладів столиці). Анкета включає близько 60 запитань стосовно досвіду кримінальної віктимізації студентської молоді, оцінки роботи міліції (нині – поліції), змін у стані особистої безпеки, очікувань змін у стані безпеки на наступний рік тощо. Крім цього, здійснено два пошукові соціологічні опитування (у кооперації з вченими Інституту соціології НАН України та викладачами вищих навчальних закладів) студентів міста Києва. Крім безпосереднього з’ясування громадської думки та надання інтерпретації отриманих даних, на меті ставилося тестування запитань і шкал, а також зіставлення результатів за одним–двома запитаннями з результатами інших соціологічних опитувань. Соціологічне опитування 2014 року «Ризики великого міста» (N=442) містило запитання щодо досвіду кримінальної віктимізації та звернень до працівників київської міліції в останні 12 місяців перед опитуванням, подій та явищ, що турбують, оцінки зміни безпеки життя після буремних подій кінця 2013 – початку 2014 років, місць найбільшої небезпеки для городян у темні та світлі години доби, найбільш криміногенних місць (районів, мікрорайонів) столиці. У соціологічному опитуванні 2015 року «Повсякденне життя студентської молоді» (N=422) в одній анкеті вміщено запитання щодо кримінальної віктимізації та різних дозвіллєвих практик; почуття безпеки, коли респондент йде наодинці вночі; переліку кримінальних ситуації, які турбували респондента за останні 12 місяців. За даними статистичної обробки результатів опитування, відвідування дискотек, нічних клубів та немедичне вживання психоактивних речовин збільшує шанси стати жертвою злочину. Натомість спілкування з друзями у вільний час зменшує такі ризики. Результати соціологічних опитувань студентської молоді, що проводить науково-дослідна лабораторія, надсилалися до МВС України та, зокрема, на запит Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. Дані соціологічних опитувань використані при підготовці наукових публікацій та тез доповідей.
Інформація про участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» 23 вересня 2016 року працівники Державного науково-дослідного інституту взяли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри». Захід організовано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України спільно з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» і ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України та Українського альянсу по боротьбі з підробками і піратством. Конференція проводилась з метою обговорення реформи національної системи правової охорони інтелектуальної власності, напрямів гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності із нормами міжнародного, в першу чергу, європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності, актуальних проблем, пов’язаних зі створенням об’єктів права інтелектуальної власності педагогічними та науково- педагогічними працівниками ВНЗ, пошуків рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, обміну науковими результатами та дослідницьким досвідом. У межах конференції Український альянс по боротьбі з підробками і піратством провів просвітницьку кампанію «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» з метою ознайомлення учасників із соціальною акцією «Я купую справжнє! Я не купую підробок!».